งานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Realtime-3G รถบรรทุกดิน

2015-07-02 11.37.25 2015-07-02 11.38.32 HDR 2015-07-02 11.38.52 HDR 2015-07-02 13.55.02 2015-07-02 13.58.53

บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจาก คุณกุลิศรา เจ้าของรถขนดิน จังหวัดชลบุรี
ให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดติดตั้งรถบรรทุกดินแบบ Realtime- 3G เพื่อตรวจสอบภาพการเดินทางเส้นทางพร้อมระบบสื่อสารสองทางเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินให้เจ้าของผลิตภัณท์ให้ถึงที่หมายอย่างเรียบร้อยปลอดภัย
———————————————————————————————————————
บริษัท ซีล แอดว๊านซ์ โซลูชั่น จำกัด
Tel. 081-6968215, 02-7351773
Fax. 027351773
Email. pinittt@hotmail.com
Email. pinit@v-trackthai.com