งานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Realtime-3G รถตู้ทึบขนส่ง

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Realtime-3G รถตู้ทึบขนส่ง

บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท คอมเพททิชันนี่ โมโต จำกัด ให้ทำการติดตั้งใช้งาน กล้องวงจรปิด CCTV Realtime-3G รถตู้ทึบขนส่งสินค้า
        ติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดติดตั้งรถตู้ทึบขนส่งแบบ Realtime- 3G เพื่อตรวจสอบภาพการเดินทางเส้นทางพร้อมระบบสื่อสารสองทางเพื่อคุ้มครองทรัพย์สิน อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการทำงาน ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
———————————————————————————————————————
บริษัท ซีล แอดว๊านซ์ โซลูชั่น จำกัด
Tel. 081-6968215, 02-7351773
Fax. 027351773
Email: pinittt@hotmail.com
Email: pinit@v-trackthai.com
1 45508 45509 45511

Capture

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *