งานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Realtime-3G รถบัสโดยสาร

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Realtime-3G รถบัสโดยสาร

บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท มายเวย์ทราเวล จำกัด ให้ทำการติดตั้งใช้งาน กล้องวงจรปิด CCTV Realtime-3G รถบัสโดยสาร
        ติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดติดตั้งรถบัสโดยสารแบบ Realtime- 3G เพื่อตรวจสอบภาพการเดินทางเส้นทางพร้อมระบบสื่อสารสองทางเพื่อคุ้มครองทรัพย์สิน อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการทำงาน ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
———————————————————————————————————————
บริษัท ซีล แอดว๊านซ์ โซลูชั่น จำกัด
Tel. 081-6968215, 02-7351773
Fax. 027351773
Email: pinittt@hotmail.com
Email: pinit@v-trackthai.com
46802 46792 46793 46794 46795 46796 46798 46799 46800 46803 46804 46805 46807