งานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Realtime-3G รถพยาบาลฉุกเฉิน โรงพยาบาลระยอง

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Realtime-3G รถรถพยาบาลฉุกเฉินแบบ Realtime- 3G

บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจาก โรงพยาบาลระยอง ให้ทำการติดตั้งใช้งาน กล้องวงจรปิด CCTV Realtime-3G รถบัสโดยสาร
        ติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิดติดตั้งรถพยาบาลฉุกเฉินแบบ Realtime- 3G เพื่อตรวจสอบภาพความปลอดภัย การเดินทางเส้นทางพร้อมระบบสื่อสารสองทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
———————————————————————————————————————
บริษัท ซีล แอดว๊านซ์ โซลูชั่น จำกัด
Tel. 081-6968215, 02-7351773
Fax. 027351773
Email: pinittt@hotmail.com
Email: pinit@v-trackthai.com

20160727_041716010_iOS 20160727_041727218_iOS 20160727_041754518_iOS S__18358281 S__18358282 S__18358283 S__18358288 S__18358296 S__18358298

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *