หมวดหมู่ : CCTV Realtime-3G

CMS (Central Management System)
ระบบ CMS คือ ระบบจัดการภาพควบคุมภาพจากศูนย์กลาง สำหรับการติดตั้งกล้องวงจรปิดในหลายๆไซด์นั้น ในเวลาเดียวกันซึ่ง สามารถติดตาม (Monitoring & Tracking),ควบคุม (Control),ตั้งค่า (Config),สื่อสาร (Communication) บนเครือข่าย Internetได้ตลอดเวลา (Realtime) เหมาะสำหรับการบริหารจัดการในระบบกลุ่มขนาดเล็กถึงกลาง

MDVR Online : SD

MDVR Online : SD 2CH ติดกระจก

CCTV Realtime-3G

MDVR Online : SD

CCTV Online รุ่น SD CARD 4CH

CCTV Realtime-3G

MDVR Online:HDD

CCTV Online รุ่น HARDDISK 4CH

CCTV Realtime-3G

MDVR Offline รุ่น SD CARD

MDVR ระบบ CMS ชนิด SD Offline

CCTV Realtime-3G

MDVR Offline รุ่น HARDDISK

MDVR ระบบ CMS ชนิด Harddisk+SD Offline

CCTV Realtime-3G